За Нас

Компанијата Макпак 2015 е формирана во септември 2015 година, што нѐ прави една од помладите приватни комании на пазарот во Република Македонија. Услугите кои ги нуди Макпак 2015 се состојат од производство и трговија со сите видови на хартија.

Нашата цел е да им излеземе во пресрет на желбите и побарувањата на нашите клиенти и истите да ги задоволиме на најсоодветен начин.

За да ја олесниме работата на нашите клиенти и во име на добра соработка, располагаме со сопствен магацински простор и вршиме испорака на робата до нивните седишта и филијали. Испораката секогаш ја вршиме навремено, во предвидените временски рокови и квалитетно, за што говорат препораките од нашите клиенти.